Uitgelegd

In de rubriek Uitgelegd, geven we uitleg over actuele onderwerpen in de gehandicaptenzorg.

‘Mentor helpt bij het regelen van allerlei zaken’

Elk mens wil gewoon leven. Dat betekent dat je ook je eigen keuzes wilt maken en zelf je zaken wilt regelen. Als dat niet (meer) kan of niet zo makkelijk gaat, is het aanstellen van een mentor een idee. Die denkt met je mee en kan beslissingen nemen. John, Lies en Robert vertellen ons meer.

​John Woltjer is mentor van beroep. Bij De Trans is hij de wettelijke vertegenwoordiger van inmiddels zeven bewoners. Hij is dat ook van Lies Loves, die op de Nijkampen in Emmen woont. “John is een aardige man”, zegt zij. “We kunnen het goed met elkaar vinden. Hij helpt mij bij het regelen van allerlei zaken.”
John vult aan: “Eigenlijk doet Lies het zelf, maar ik ondersteun haar bij het nemen van beslissingen die goed voor haar zijn. Zo was onlangs haar sta-op-stoel stuk. We hebben toen besproken wat ze kon doen. Ze heeft vervolgens zelf gebeld met haar bewindvoerder om te vragen of ze genoeg geld had om een andere te kopen.” “Dat kon”, zegt Lies, “dus nu heb ik een nieuwe.” Ook heeft ze samen met haar mentor geregeld dat haar kamer opnieuw is geverfd. “Mijn kamer is nu grijs en blauw, heel gezellig.”

Praten over hoe het gaat

John legt uit dat een mentor samen met de bewoner alles regelt wat met zorg en ondersteuning te maken heeft. “Ik kom minimaal zes keer per jaar langs, maar meestal vaker. Dan praten we over hoe het gaat. Ik vraag wat er speelt, hoe de bewoner zich voelt en wat er nodig is om het nog fijner te krijgen. Voor Lies ben ik ook iemand tegenover wie ze zich even lekker kan uiten. Dingen die haar dwarszitten of die ze anders wil, bespreekt ze met mij. Ze heeft dan ondersteuning nodig bij het nemen van beslissingen of een aanmoediging om het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld haar begeleiders.”

Meer tijd en geruststellend gevoel

“Natuurlijk kan een vader, moeder daarbij helpen”, stelt Robert Rem, onafhankelijk voorzitter van de Cliëntenraad van De Trans. “Maar soms kan het juist heel fijn zijn als iemand anders je mentor is. Dat is prettig voor zowel bewoners als hun naasten. Door het mentorschap in handen te leggen van één familielid of een onafhankelijke mentor zoals John, krijg je allemaal meer rust.”

Robert legt uit dat je je als naaste dankzij het mentorschap niet meer met allerlei regelzaken hoeft bezig te houden. “Je komt gewoon gezellig langs voor koffie en appelgebak. Dat schiet er nu waarschijnlijk vaak bij in, omdat er zoveel moet worden besproken en geregeld. Als je dat regelwerk met een gerust hart aan een mentor overlaat, krijg je tijd voor andere dingen. Een mentor is wettelijk bevoegd om beslissingen te nemen. Het is heel geruststellend om te weten dat er altijd iemand is die het opneemt voor de belangen van je naaste. Dat geeft rust, nu en natuurlijk ook voor de toekomst.”

John Woltjer

Robert Rem

Een klik en vertrouwen

Daarbij is het volgens Robert en John wel heel belangrijk dat er altijd ‘een goede klik’ is tussen de bewoner en de mentor. “Je moet je bij een mentor op je gemak voelen”, zegt Robert. “En je moet diegene kunnen vertrouwen”, aldus John. “De rechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke zaken regelt. Daarbij gaat het dus niet om de financiële zaken, die regelt de bewindvoerder.” Robert: “Het mentorschap vraag je als bewoner of familie zelf aan bij de rechter.”

Wat is een mentor?

  • Jij en de mentor leren elkaar eerst goed kennen.
  • Degene die jouw mentor wordt, weet precies wie jij bent, wat je nodig hebt en wat je wilt.
  • Jouw mentor helpt je bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen.
  • Samen met je mentor regel je alles rondom de zorg en ondersteuning die je nodig hebt
  • De mentor gaat mee naar belangrijke gesprekken, bijvoorbeeld met behandelaren.
  • Een mentor kan, als je dat wilt, een moeilijke beslissing nemen over je zorg.
  • Als je 18 jaar of ouder bent, kun je een mentor krijgen.
  • Een mentor vraag je met je familie aan bij de rechter.
Transparant magazine is een uitgave van stichting De Trans
voor cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers

colofon


Bekijk vorige uitgaves:
december 2023
juni 2023
december-2022